Brændbart affald samles hovedsageligt ind med komprimatorvogne som presser affaldet sammen fra mange kunder i samme læs. Disse vogne kører i faste ruter, hvor vi kommer minimum 2 gange ugentligt i langt de fleste områder. Vi kan tømme containere fra 300 l - 10 m3 med komprimatorvogne. Har De større mængder kan vi tilbyde containere helt op til 30 m3 som transporteres separat til aflæsningsstedet. Vi vil altid sammen med Dem vurdere den billigste og bedste løsning for Dem.

Vi læsser altid af på godkendte modtageanlæg, og vil altid kunne oplyse Dem om afhentede mængder til Deres afrapportering til kommunen.

Kontakt vores kontor eller vores konsulent for nærmere oplysninger. De kan endvidere besøge www.refa.dk eller www.fasan.dk for at få nærmere oplysninger om sortering af affaldet.