Ud over brændbart affald, pap og papir, makulering, dæk, elektronikskrot og flasker er der yderligere disse affaldsfraktioner:
Til disse affaldsfraktioner benytter vi normalt de store ladcontainere. I nogle tilfælde bruger vi multicontainere til de steder, hvor der ikke er så meget af den slags affald. Se her hvad det er for containertyper.

 

Sorteret ikke brændbart

Haveaffald

Stort brændbart