.

Vognmands- & Renovationsforretning ApS tilbyder totalløsninger indenfor affalds- og genbrugsbortskaffelse for alle industrier og forretninger på Sydsjælland, Møn og Lolland-Falster.

Vi tilbyder afhentning i faste ruteindsamlinger både med brændbart affald, pap- og papirgenbrug samt fortroligt papir til makulering. Med få undtagelser er vi i alle områder minimum 2 gange ugentligt. Alle større affaldscontainere vejes ved tømning for at sikre reel afregning. Desuden afhenter vi alle former for affald og genbrug ved separat afhentning i større containere eller med specialafhentninger.

Alt affald og genbrug bliver holdt adskilt og bortskaffet via godkendte modtageranlæg.

Under punktet containertyper findes der en detaljeret beskrivelse med foto af de standardtyper af containere som vi lejer ud eller sælger til ovenstående formål. Har De speciale ønsker til containere eller afhentningsordninger så kontakt os for en uforbindende snak med råd og vejledning.

Vores konsulent hjælper gerne med en gennemgang af Deres affaldsstrømme for at sikre Dem den bedste løsning blandt andet med sortering ud fra Deres behov.