240 l. sulo-container med lås til fortroligt papir

Sådan ser papiret ud efter endt makulering 

Til papirer fra kontorer såsom gamle regnskaber eller fortrolige papirer med cpr-numre og andre følsomme oplysninger, som ønskes bortskaffet på korrekt måde, anbefaler vi disse 240 l makuleringscontainere. Alle containere er forsynet med hængelås og til dem som ønsker det kan låget forsynes med brevsprække, så man ikke behøves at låse containeren op hver gang man skal smide noget i den.

Disse containere indsamles på en fast ugentligt tur med en bil med lukket presseninglad med lift. Alle containere køres til I/S Fasan, Næstved hvor indholdet bliver makuleret og behandlet på forsvarlig vis af I/S Fasan medarbejdere efter de foreskrifter der er vedr. behandling af fortrolige papirer.

Kontakt os for yderligere oplysninger og priser.