Vort motto er "Rent Miljø", og vi er miljøcertificeret under standarden DS/EN ISO 14001:1996.

Vi tilstræber at belaste det omgivende miljø mindst muligt ved at anvende den bedst tilgængelige teknologi og færrest mulig ressourcer indenfor vores miljømæssige, tekniske og økonomiske råderum.

Medarbejderne uddannes og motiveres til at handle i henhold til virksomhedens miljøpolitik, og alle relevante medarbejdere inddrages i miljøarbejdet.

Vi overholder gældende lovgivning og arbejdsmiljøregler.

Vi vælger miljørigtige drivmidler og kemikalier og undersøger løbende muligheder for at anvende mindre miljøbelastende råvarer og ressourcer.

Vores aktiviteter udføres til mindst mulig gene for trafik og borgere.

Vi ønsker en åben dialog, om miljømæssige forhold, internt og eksternt, og tilskynder vores leverandører til at levere kvalitets- og miljømæssigt forsvarlige produkter og serviceydelser.