For vores miljø's skyld er det vigtigt at så meget pap/papir og plast bliver genbrugt, og ikke bare bliver smidt ud, eller brændt sammen med andet affald.

 

Pap og papir som kan genbruges henter vi også på nogle faste ture. Til opbevaring af genbruget har vi mange forskellige containerløsninger. Vi benytter  rullestativer, trådcontainere, minicontainere op til midicontainere. Hvis man har meget genbrug kan det være en fordel at have en stor pressecontainer. Endelig kan man også få afhentet sit genbrug som løst, eller selv anskaffe sig en lille pappresse som presser pappet til baller, som vi også henter.

Til mindre mængder plast bruger vi et specielt stativ, hvorpå der sættes en perforeret plastsæk. Plastsækken indsamles på samme tur som pap og papir. Under containerløsninger kan du se hvordan stativet ser ud. Til større mængder plast benyttes maxi-containere.

Efter endt indsamling køres genbruget til et godkendt aflæsningssted, hvor det bliver sorteret og genanvendt.