Tilbage til nyhedsarkiv  

PVC-affald

 PVC-Tagrender

 
Ny ordning for bortskaffelse af PVC-affald træder i kraft pr. 1 . januar 2002

I henhold til lov om miljøbeskyttelse, er det ikke længere tilladt at bortskaffe PVC-holdige materialer og produkter gennem dagrenovationen. Langebæk Kommune har derfor vedtaget en indsamlingsordning, der omfatter alt PVC-holdigt affald, der skal afleveres på genbrugspladsen. Før aflevering skal det være sorteret i genanvendeligt og ikke genanvendeligt PVC.

Genanvendeligt PVC "såkaldt hård PVC", omfatter blandt andet: rør (kloak/dræn). tagrender og nedløbsrør, døre og vinduer, elektrikerrør og kabelbakker, samt kabler hvor metallet ikke kan genanvendes, tillige med kabelisolering fra skrotning.

Ikke genanvendeligt PVC omfatter blandt andet:
tag/trapezplader, gulv- og vægbeklædning, tagfolie, membranfolie, ventilationskanaler, tætningslister, staldinventar, græsplænekanter, andre bygge- og anlægsprodukter, persienner, regntøj og gummistøvler. Er man i tvivl skal PVC-affaldet anses for ikke genanvendeligt.

Private:
skal aflevere alt PVC-holdigt affald på genbrugspladsen, hvor der vil være opstillet beholdere til hhv. genanvendeligt og ikke genanvendeligt PVC-affald. Erhvervsdrivende som er tilmeldt genbrugspladsen kan benytte denne efter gældende regler. Andre erhvervsdrivende som producerer PVC-holdigt affald skal benytte registreret transportør og godkendt modtageanlæg. Se liste på www.fasan.dk under "Affaldsguide". Liste over godkendte modtageanlæg findes i Langebæk Kommunes affaldsregulativ. Virksomheder, som selv transporterer PVC-affald skal én gang om året i januar fremsende en opgørelse til kommunen over mængden der er bortskaffet i det foregående kalenderår.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Langebæk Kommune, Afd. For Teknik og Miljø på telefonnr 55 31 34 58.

 

Til toppen af siden