ISO - Certificering

Vi ønsker at være din foretrukne leverandør, derfor har vi ekstra fokus på kvalitet og miljø.

Det er nemt at sige, men vores ISO - Certificering er din garanti for, at vi rent faktisk også gør noget ved det.

ISO 9001 - Kvalitetsledelse

De specifikke krav til et kvalitetsledelsessystem i ISO 9001 standarden forbedrer virksomhedens evne til at levere ydelser og services der opfylder kundekrav, myndighedskrav og lovmæssige krav.

Standarden er procesorienteret og lægger vægt på løbende forbedringer, effektivitet og kundetilfredshed.

En uafhængig vurdering, kontrol og certificering af kvalitetsledelsessystemet, sender et klart signal til markedet om, at virksomheden arbejder effektivt med kvalitet.

ISO 14001 - Miljøledelse

ISO 14001 er den mest anerkendte internationale standard indenfor miljøledelsessystemer og anvendes verden over. Standarden sikrer en struktur, hvor virksomheden kan sikre miljøforbedrende resultater i overensstemmelse med de miljøpolitiske forpligtelser. 

Standarden specificerer krav til, hvordan vi skal opnå de tilsigtede resultater:

 • Hvordan vi identificerer og forstår virksomhedens miljømæssige forhold og påvirkning i henhold til de opgaver vi udfører hver dag. 

 • Forstå hvordan væsentlige forhold kan håndteres, hvordan vi implementer de nødvendige kontroller og sætter klare mål til forbedring af den miljømæssige indsats. 

 • Hvordan vi fastlægger virksomhedens miljøpolitik og målsætninger

Vores Mission

 • Vi er en vognmandsforretning, der er specialister i indsamling og transport af affald og genbrugsmaterialer.

 • Vi er til for kundernes skyld - dygtige medarbejdere, stor viden og troværdighed skal komme vores kunder til gode.

 • Ekspertise og et solidt økonomisk fundament sikrer, at vi hele tiden kan være på forkant med udviklingen.

Vores Vision

 • Vi vil være blandt de absolut bedste i branchen, derfor skal vi stadig være kendt som dem med "Rent Miljø".

 • Vi vil være kendte som dem, hvor service og kvalitet er i top - vi vil altid gå skridtet ekstra for at gøre kunderne tilfredse.

 • Vi vil fremad - ved at udbrede kendskabet til vores ekspertise og kvalitet, vil vi udvide vores position i markedet.

Vores Kvalitets - og Miljøpolitik

Fælles :

 • Vi overholder gældende regler og lovgivning, hvilket forpligter os til at have et grundigt kendskab til disse.

 • Vi ønsker en åben dialog om alle kvalitets - og miljømæssige forhold, både internt og eksternt.

 • Gennem uddannelse og motivation ønsker vi, at der tilvejebringes en virksomhedskultur, hvor alle kvalitets - og miljømæssige forhold er en naturlig del af det daglige arbejde.

 • Vi forpligter os til, at implementere, vedligeholde og udvikle et ledelsessystem der gør det nemt, at delagtiggøre alle medarbejdere og relevante samarbejdspartnere i vores kvalitets - og miljøarbejde.


 Kvalitet :

 • Vi skal levere vores ydelser professionelt til aftalt tid, sted og pris.

 • Vi skal levere ydelser og service, der opfylder eller overgår vores kunders ønsker og forventninger

 • Ved hjælp af grundige analyser og feedback fra medarbejdere og samarbejdspartnere, vil vi videreudvikle og forbedre vores service og ydelser hvor det er muligt.

 
Miljø :

 • Vores motto er "Rent Miljø" som dækker alle vores aktiviteter.

 • Vi ønsker at beskytte det omgivne miljø bedst muligt, ved at anvende den bedst tilgængelige teknologi og de bedste miljøløsninger,  inden for vores økonomiske råderum.

 • Vi skal vælge de mest miljøvenlige drivmidler og kemikalier og hele tiden afsøge markedet for mindre miljøbelastende produkter.

 • Vi skal til stadighed søge at nedbringe vores forbrug af råvarer og resurser der påvirker miljøet.

 • Ved brug af moderne materiel og veluddannet personale, skal vi forebygge miljøuheld og de forureningsmæssige konsekvenser heraf.