Sorteringsvejledning

Brændbart affald

Ja tak :

Brændbart affald, små mængder pap, plast, træ, urent plast, malerspande, gulvtæpper, emballager og tekstiler og andet forbrændingsegnet affald

Nej tak :

Trykimprægneret træ, farligt affald, PVC, gips, isolering, dæk, jern og metaller, organisk affald og alle former for affald uegnet til forbrænding